Sneller in actie door meer samenwerking. Onder dit motto organiseert Jonkers hoveniers op woensdag 18 maart een symposium met inspirerende sprekers.

Het stimuleren van biodiversiteit en het verhogen van natuurwaarden binnen de stedelijke omgeving is een actueel thema. Het is nu tijd om in actie te komen en samen te bouwen aan de groene stad van de toekomst! Dit verbetert het leefklimaat op diverse vlakken, denk aan gezondheid, leefbaarheid en sociale en economische voordelen.

Lees meer over de zeven redenen om te investeren in een groene stad op Green Climate Solutions Wageningen University & Research.

Bedrijven uit de bouwwereld, architecten, maar ook overheden kunnen samenwerken aan de verbetering van het leefklimaat binnen de stedelijke omgeving. Mondjesmaat ontstaan steeds meer initiatieven en oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving binnen de stedelijke omgeving te verbeteren. Door sterkere samenwerking kunnen grotere stappen worden gezet! Tijdens het symposium komen de diverse stakeholders bij elkaar die samen het verschil kunnen maken.

Oplossingen op het gebied van natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en watermanagement komen tijdens het syposium aan bod. Zet 18 maart 2020 dus alvast in je agenda!

Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Villa Flora – St. Jansweg 20, Venlo

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag aanmelden.

Delen: