Natuurpro

Netwerk van natuurprofessionals

“Samen zorgen voor een natuurlijk Nederland”

Dat is waar Natuurpro voor staat. Lees hieronder meer over onze visie, missie, kernwaarden en unieke kracht.

 

 

Visie

Natuurpro wil bijdragen aan een natuurlijke leefomgeving,
zowel in het stedelijke als landelijke gebied. De kern van
Natuurpro is samenwerken en kennisdeling. Natuurpro streeft
naar een groen Nederland waarin de natuur optimaal wordt
benut. Dit bereikt Natuurpro door samen te werken met hun
netwerk van natuur professionals.

Missie & belofte

Natuurpro geeft antwoord op maatschappelijke
vraagstukken met betrekking tot natuur. De belofte
hierbij is als volgt:

“Samen zorgen voor een natuurlijk Nederland”

 

 

 

Kernwaarden

De kernwaarden die centraal staan bij Natuurpro zijn:

  • Natuur
  • Netwerk
  • Kennisdeling
  • Samenwerken

 

Unieke kracht

Natuurpro is verbindend, betrouwbaar,
toekomstgericht en een enorme natuurliefhebber